نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص معرفی وزرای باقی مانده دولت اظهار داشت: در لحظه معرفی وزرا بنده به رئیس جمهور گفتم که از آذربایجان وزیری معرفی نکرده ای و وزیر علوم حتما باید ترک باشد، اما فعلا بحث هست و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی بیفتد.

به گزارش تبریزبیدار: نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص معرفی وزرای باقی مانده دولت اظهار داشت: در لحظه معرفی وزرا بنده به رئیس جمهور گفتم که از آذربایجان وزیری معرفی نکرده ای و وزیر علوم حتما باید ترک باشد، اما فعلا بحث هست و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی بیفتد.
وی افزود: اگر وزیر معرفی شده ترک باشد به وی رای خواهم داد اما اگر چنین نباشد من هم رای موافق نمی دهم چراکه این ظلم بزرگی است که آذربایجانی که مهدغیرت و شجاعت است هیچ نماینده ای در دولت نداشته باشد.
نماینده مردم ارومیه گفت: بنده تا آخرین لحظه پیگیر این روند خواهم بود.
قاضی پور همچنین در رابطه با وضعیت دریاچه ارومیه نیز اظهار داشت: دریاچه ارومیه در حال مرگ است و 97درصد آن خشک شده است.
وی افزود: وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت به این اندازه وضعیت دریاچه وخیم نبود. ستاد احیا تبدیل به ستاد مرگ آذربایجان شده و جلوی توسعه مناطق را گرفته  است و اجازه توسعه در کشاورزی دریاچه و... را به بهانه احیای دریاچه نمی دهند.
نماینده مردم ارومیه بیان کرد: نمی دانم تا چه زمانی می خواهند به این کارها ادامه دهند اما همه بدانند که قاضی پور لحظه ای از پیگری حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد.