عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است جدایی‌طلبی کردستان عراق این کشور را با تنش‌های جدی و جدیدی روبرو می‌کند و دولت این کشور باید مانع برگزاری همه‌پرسی برای حفظ امنیت این کشور شود.

دولت عراق برای حفظ امنیتش مانع برگزاری همه‌پرسی کردستان عراق شود مشکلی وسیع تر از داعش برای کشورهای منطقه به وجود می آید.

به گزارش تبریزبیدار: محمدحسین فرهنگی درباره تصویب برگزاری رفراندوم جدایی کردستان از عراق در پارلمان این اقلیم گفت: کشورعراق از لحاظ سازمان ملل کشوری یکپارچه با مرزهای مشخص و هویت واحد است از این رو طبیعتا هرگونه تفکیکی در این کشور عواقب ناراحت کننده گسترده ای خواهد داشت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که سه کشورهمسایه عراق با چنین اتفاقی مخالف هستند، عنوان کرد: این جدایی همه کشورهای همسایه را با چالش جدی مواجه می کند و امروز کشورهایی که کینه دیرینه با مسلمانان دارند بعد از موضوع داعش این سوژه را دستآویز خود قرار داده اند.
وی در ادامه با بیان این که کشورهای غربی سعی دارند تنش های جدیدی را متوجه عراق کنند، یادآور شد: با توجه به اختلاف جمعیتی در شهرهای مختلف و دور و نزدیک عراق زمینه برای شکل گیری اختلافات فراهم می شود که این زمینه سازی ممکن است به کشورهای همسایه نیز سرایت کند و امنیت را از بین ببرد.
فرهنگی ادامه داد: ممکن است درگیری که از طریق این جدایی طلبی ایجاد می شود قابل جمع کردن نباشد و مشکل به مراتب وسیع تری نسبت به داعش برای کشورهای منطقه شود و اختلافات و مسائل بین المللی جدیدی ایجاد کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت دولت عراق با جدایی خاطرنشان کرد: عراق از نظر سازمان ملل کشور واحدی است و کردستان هم مانند یک ایالت از ایالات عراق است به همین دلیل دولت مخالف برگزاری همه پرسی است.