بر اساس اخبار واصله به تبریزبیدار مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی صبح امروز برای بررسی گزینه های پیشنهادی استانداری آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد.

به گزارش تبریزبیدار: بر اساس اخبار واصله به تبریزبیدار مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی صبح امروز برای بررسی گزینه های پیشنهادی استانداری آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد. بیشتر نمایندگان استان ازعدم مشورت و توجه وزارت کشوردرانتخاب استاندار گلایه داشته اند و تشکیل این جلسه در راستای هممفکری و تصمیم هماهنگ برای انتخاب  استاندار توانمند است.

این گزارش می افزاید: رسانه ها  از گزینه هایی همچون سید حسین هاشمی، نماینده اسبق میانه و استاندار فعلی تهران، پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، صادق نجفی شهردار سابق تبریز و مجید خدابخش استاندار فعلی اردبیل  به عنوان گزینه های محتمل نام می برند. 

همچنین بیگی در گفتگویی از پورمهدی هم به عنوان یکی از گزینه ها خبر داده بود و فرهنگی دیگر نماینده تبریز از اصرار جبارزاده برای معرفی یک گزینه برای تصدی استانداری آذربایجان شرقی سخن گفت. جبارزاده روز گذشته به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور انتخاب شد و با توجه ارتقا پست مدیریتی وی باید تاثیر وی در انتخاب استاندار آینده را نیز در نظر گرفت.

البته تلاش اصلاح طلبان افراطی همراه با خوشحالی زائد الوصف آنها از رفتن جبارزاده نکته ای است که نباید فراموش شود . رسانه ها و کانال های تلگرامی این طیف سیاسی همراه با نخبگان سیاسی شان در استان درشعاراز ضرورت فرد توامند و کاری برای این پست مهم سختن می گویند در حالی که گزینه هایی که مطرح میکنند فرسخ ها با این شعارها فاصله دارد.