معاون اجتماعی فرماندهی انتطامی استان در رابطه با فرزندکشی اتفاق افتاده در شبستر افزود: این درگیری منجر به قتل روز چهارشنبه ساعت 21و 15 دقیقه شب اتفاق افتاده است که پدر 39 ساله خانواده دختر 19 ساله ی خود را مورد ضرب وجرح قرارداده است.

به گزارش تبریزبیدار: معاون اجتماعی فرماندهی انتطامی استان در رابطه با فرزندکشی اتفاق افتاده در شبستر اظهار داشت: این درگیری منجر به قتل روز چهارشنبه ساعت 21و 15 دقیقه شب اتفاق افتاده است که پدر 39 ساله خانواده دختر 19 ساله ی خود را مورد ضرب وجرح قرارداده و باتوجه به اعزام دخترمضروب توسط مردم به بیمارستان شبستربه علت شدت جراحات متاسفانه اقدامات پزشکی موثر نگردیده ومضروب دربیمارستان فوت گردیده است.
سرهنگ اسمعیل پور ادامه داد: علت درگیری موضوع طلاق وهزانت فرزندان بوده است.
این مقام انتظامی در پایان گفت: قاتل از محل قتل متواری گردیده است وتحت تعقیب بوده به محض حصول نتایج بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.